Flyndersø Spejderne

Flyndersø Spejderne

– natur og læring for børn i alle aldre

Praktisk

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Hvis dit barm gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Hvad koster det ?  
 

Kom og vær med – første gang er gratis! Så kan du finde ud af, om spejderlivet er noget for dig.

Nye spejdere kan begynde, når de har lyst. Vi starter hele tiden på nye emner og temaer, og derfor har det ikke den store betydning, om man starter i august eller februar. Men jo før man starter, jo mindre går man glip af. Du møder bare op i Knasten en onsdag aften (se hvornår under enhederne), og så deltager du på lige fod med de andre spejdere i de aktiviteter, vi har tilrettelagt.

For de små spejdere er det selvfølgelig i orden, hvis forældrene helst skal være i nærheden under mødet de første gange.

Du må også meget gerne ringe i forvejen til hhv. bæver-, ulve- eller tropsledere, så vi véd, at du kommer, for det kan godt være, at vi skal stege pølser over bålet eller bage snobrød, og der skulle jo også gerne være noget til dig.

Hvis det er svært for dig at komme ud til Knasten, skal du bare ringe til Gruppelederen, for så kommer der en og henter dig (også hjem igen) de første par gange eller tre indtil du selv finder ud af, hvordan du kommer til møderne.

Indmeldelse:
Når du har været med 1 gang gratis, tager du stilling til, om du gerne vil fortsætte som spejder i Flyndersø Gruppe.
Du vil da få udleveret en indmeldelsesblanket. Blanketten afleveres til din leder.

Når du/jeres barn er spejder i Flyndersø Gruppe, koster det kun 600 kr. pr. år pr. barn. Du vil få tilsendt et brev med kontonummer i januar og juli på hver 300 kr.

Når du/jeres barn er spejder i Flyndersø Gruppe, skal I deltage i Spildopmager-arbejdet.

Derudover forventer gruppen, at I (som forældre) er med til at køre spejdere til weekendlejre og andre aktiviteter.
Og så bliver vi ALTID glade, hvis vi får hjemmebagt kage eller boller eller… til vores onsdagsmøder, weekendmøder og lejre!

En gang om året indkalder gruppen til gruppemøde (generalforsamling), hvor grupperådet (bestyrelsen) og lederne fortæller om planerne for spejderarbejdet i gruppen. Vi opfordrer forældre til at deltage aktivt i dette møde.