Flyndersø Spejderne

Flyndersø Spejderne

– natur og læring for børn i alle aldre

Indmeldelse

Kontingent for at være spejder i Flyndersø gruppe er pt. 350 kr pr halve år. Gruppen bruger kontingentkronerne på materialer til møderne og til uddannelse af lederne. 

Kontingentopkrævninger sendes til alle medlemmer på mail omkring 1. august og 1. december. 

For at supplere til spejdergruppens økonomi har vi vagter sammen med andre foreninger i Spillophallen i Skive. Det er Y-mens som også er frivillige der står for det og hele deres overskud fordeles til de foreninger som hjælper.