Flyndersø Spejderne

Flyndersø Spejderne

– natur og læring for børn i alle aldre

Bæverne

Bæveren er for børn i 0.-2. klasse

Fantasirammen omkring bæverarbejdet er i bæverdammen, hvor man lærer at holde sammen, og at samarbejde. Som en del af fantasirammen lærer man at færdes i naturen og hører historier.

Som i alle andre enheder lærer bæverne igennem leg og ved at gøre tingene i praksis.

Bæverne  holder møde en dag i weekenden kl. 10-15.

Kommende møder for Bæverne  i 2020:

16. februar  
23. februar   Fastelavn med kirkegang kl 14 i Estvad Kirke og efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset.
15. marts  
3.-5. april Gruppetur/Familieweekend til Sletten ved Silkeborg. Nærmere info kommer. 
3. maj  
21.-23. maj Sommerlejr på trevæld centret
21. juni  

Bæverledere:

Jan Barbier 26335795

Helle Reinholdt Mogensen 40420442

download

Nyheder